Omstreeks het jaar 1050 ontstond door ontginning het gehucht Rodenrijs. Na enkele tientallen jaren werd daar een kerkje gebouwd, een primitief houten bouwsel met een strodak. Toen vervolgens Berkel ontstond, werd daar in 1266 een kerkje neergezet, waarschijnlijk ter hoogte van de huidige loopbrug naar het Westerwater. Dat gebouw verving het kerkje van Rodenrijs. In 1347 liet pastoor Matthias Tesselaar op de plaats van de tegenwoordige Dorpskerk een nieuwe kerk bouwen met één schip. In de vijftiende eeuw werd er aan de noordzijde een tweede schip aangebouwd.

Wegens bouwvalligheid werd deze kerk in 1732 vervangen door de huidige Dorpskerk. Door het inklinken van de bodem na de droogmaking van de Berkelse Zuidpolder omstreeks 1776 ligt de kerk, die op palen staat, meer dan een meter boven de straathoogte. De Dorpskerk, een Rijksmonument, is in de jaren 1987-1989 geheel gerestaureerd.