De stichting verkrijgt haar geldmiddelen uit:
a. contributies, giften, donaties en schenkingen;
b. erfstellingen en legaten;
c. opbrengsten van activiteiten;
d. subsidies en andere baten.

Jaarlijks wordt door het bestuur van de de stichting financiële verantwoording afgelegd.

Voor de meest recente jaarrekening: klik hier.
Voor de meest recente begroting klik hier.

De jaarrekening en begroting zijn in PDF-formaat en openen in een nieuw venster.
U kunt Acrobat Reader via deze link downloaden.